BarrierGuard 800 Mobiele doorsteek

Bij werken op snelwegen, moeten soms één of meerdere rijstroken worden verlegd naar de andere rijbaan. Hiervoor is een voorbereide doorsteek in de geleiderail in de middenberm noodzakelijk. Ook voor tunnels is een doorsteek met behulp van een mobiele geleidebarrier een goed werkende oplossing.

Calamiteitendoorsteek of CADO

De BarrierGuard 800 is een CE gemarkeerde, beweegbare Step barrier die tegelijkertijd stijf, maar flexibel genoeg is om de verkanting van de weg te kunnen volgen. De BarrierGuard 800 stalen mobiele barrier is bij uitstek geschikt als mobiele doorsteek of calamiteitendoorsteek (CADO). Voor de overgang van de BarrierGuard 800 Stepbarrier naar de geleiderail is RWS overgangstuk met een lengte van 2,8m beschikbaar.

Modulair systeem

De standaard lengte van de BarrierGuard 800 mobiele doorsteek is ca 44m. De mobiele BarrierGuard 800 Step profiel barrier bestaat uit standaard elementen, waarin schroefvijzels met zwenkwielen zijn gemonteerd. Aan de beide uiteinden is een verankerd scharnier opgenomen, waardoor het middengedeelte open kan draaien. Naar wens kan ook in het midden nog een extra scharnier worden toegevoegd. Door de mechanische herinrichting met wielunits kan de handbediende doorsteek in enkele minuten worden geopend.

Calamiteitendoorsteek - BarrierGuard 800

Stepprofiel

Het Step profiel zorgt voor een uitstekend botsverloop met weinig schade aan constructie en voertuig. Het Step profiel heeft wat betreft geometrie van het aanrijdingsvlak de voorkeur van de wegbeheerder. De modulaire BarrierGuard 800 mobiele doorsteek kent een lange levensduur. In tegenstelling tot de conventionele mobiele stalen Step barrier, heeft de BarrierGuard 800 CE markering en toch dezelfde vertrouwde verschijningsvorm. De uitvoeringsvorm van de scharnieren is conform de richtlijnen.

Internationaal geaccepteerd

De BarrierGuard 800 is internationaal een beproefde, en graag geziene oplossing die zijn nut in de praktijk dagelijks bewijst. De eenvoud van de bediening maakt een brede toepassing mogelijk.

Productblad Opening Gate

Contact


Om aan te tonen dat u geen robot bent, vragen we u hieronder de rekenopgave in te vullen. Bedankt!

Wat is de uitkomst van:
10 + 9 =
  andere rekenopgave

BarrierGuard800 Mobiele Doorsteek

A few advantages of BarrierGuard 800 Opening Gate

 • NCHRP-350 TL-3
 • CE certified EN 1317
 • variable lengths
 • containment level H2
 • steel step profile
 • working width W6
 • vehicle intrusion VI6
 • wheel units inside
 • durable and safe hinges
 • connects smoothly to concrete
 • standard connection to guardrail
 • no special tools
 • long lifespan
 • internationally accepted
 • economical solution
System Norm Containment level Working width Vehicle intrusion
BarrierGuard 800 Opening Gate EN 1317-5:2007/A2:2012 H2 W6 (2,1m) VI6 (1,8m)
BarrierGuard 800 Opening Gate NCHRP-350 TL-3 1,7m