Step barriers

De originele stalen Stepbarrier is destijds door de Bouwdienst Rijkswaterstaat in nauwe samenwerking met Laura Metaal ontwikkeld. Voor het ontwerp van de stijve stalen (RWS) Stepbarrier heeft Laura Metaal de nodige input geleverd, evenals later bij de ontwikkeling van de halve stalen Stepbarrier als afgeleide.

In de originele configuratie met verankering hoh 5,45 m, 4 ankers M24 die minimaal een trekkracht van 120 kN kunnen opnemen, en in combinatie met de 6 mm dikke huidplaat, worden de kwaliteitseisen van Rijkswaterstaat gehaald. Een W2 in combinatie met een gunstige Asi B zijn daarmee verzekerd. Een ruimere hartafstand dient te worden vermeden.

De halve stalen Stepbarrier kan de belastingen ten gevolge van een aanrijding beter aan als die op de stijlen met een 1,33 m stijlafstand kunnen worden overgebracht. Het is belangrijk dat de verstijvingsschotten en de stijlen op de juiste plaatsen in het element zijn aangebracht en de juiste dikte huidplaat wordt gebruikt. Bij een zware aanrijding kan de halve stalen Step dan tegen de schampkant rusten en zijn integrale sterkte tonen.

De door Laura Metaal Road Safety geproduceerde en geleverde hele en halve stalen Stepbarriers zijn volledig conform de originele Rijkswaterstaat specificaties en zijn CE gemarkeerd. Handleuningen en overgangsconstructies naar NEN 5190/NEN 5191 geleiderail constructies zijn eveneens leverbaar. Ook haak-nok opleggingen behoren tot de mogelijkheden.

Stepbarrier        
Hele stepbarrier Star H2 W2 0,00 ≤ c < 0,30
Halve stepbarrier (kw) Star H2 W1 0,00 ≤ c < 0,30