Lassen

Met een uitgebreide, volgens DIN EN ISO 3834-2 gecertificeerde lasafdeling kan Laura Metaal Fabrications zowel manueel als gerobotiseerd gecompliceerde constructies samenstellen en aflassen.

Zowel voor enkele stuks productie als voor seriewerk. Ook kunnen wij op de lasnaden kwaliteitstesten met certificaat uitvoeren. In onze moderne, volautomatische lascel met manipulator lassen wij seriewerk. Door de efficiënte werkwijze besparen we kosten.

De toegepaste lasprocedés zijn:

  • MIG/MAG lassen (MAG, 135)
  • Onderpoeder-lassen (UP, 121)
  • Volautomatisch MIG/MAG lassen met robot (vMAG, 135) 

Ook verzorgen wij laskantvoorbereiding.


Lasrobot

  • 2 hangende Cloos 7-asssige robots op een bodembaan van 31 meter met 2 stations en in ieder station een verticaal draaiende manipulator 2-zijdig aangedreven.
  • Taktiele sensor die fysiek het werkstuk afzoekt en hierop zijn punten aanpast naar gelang de toleranties op het werkstuk. Dit werkt door een spanning van 700 Volt op de gaskop te zetten waarna deze een signaal afgeeft bij een gesloten circuit.
  • Naadvolgsysteem. De vlamboog zorgt ervoor dat de lasnaad bij eventuele afwijking door vervorming netjes recht blijft. (alleen mogelijk voor hoeklassen).
  • Maximale verplaatsingssnelheid over de bodembaan: 0,7 m/s.
  • Mogelijk inspanlengte per station: 2500-14500 mm.
Lasrobot

Lassen voor veeleisende toepassingen

ISO 3834-2

ISO 3834 geeft uitgebreide kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen in onze werkplaats. Bij werkzaamheden volgens de NEN-EN-ISO 1090 is Laura Metaal in staat te voldoen aan de kwaliteitseisen van de ISO 3834-2, denk daarbij aan eisen gesteld aan de technische beoordeling voor het laswerk w.o. lasmethodekwalificatie, eisen voor de lassers, inspecties en niet destructief onderzoek. Aandacht voor uitbesteding, personeel voor inspectie en beproeving, onderhoud en inspectie van lasmaterieel, naspeurbaarheid worden bij Laura Metaal niet uit het oog verloren. Voor het laswerk worden tevens de las-toevoegmaterialen, de opslag van materialen, warmtebehandeling en het lassen zelf door ons beoordeeld.

Laura Metaal heeft veel expertise in de verwerking van de nu volgende materialen:

  • S235, S275, S355, S690QL (NEN-EN 10025)
  • S700MC (NEN-EN 10149)

 

VT-w-2 inspecties

Tijdens het vervaardigen van staalconstructies worden er eisen gesteld aan het verrichtte laswerk en het daarbij behorende lasonderzoek. De concrete eis vanuit de EN 1090-2 hoofdstuk 12.4 is dat ‘alle lassen over hun gehele lengte visueel moeten worden gecontroleerd’. Onze Visueel Inspecteurs geven inzicht in alle aspecten van het visueel beoordelen van laswerk. Belangrijk voor u is dat Laura Metaal daarmee ruimschoots voldoet aan de EN 1090 kwalificatie-eisen van personeel conform hoofdstuk 4 van de norm EN-ISO 17637. Laura Metaal is geaccrediteerd om laswerk visueel te mogen controleren in lijn met NEN-EN ISO 5817. Complete rapportages kunnen wij op aanvraag voor u opstellen. Ook voor al u Destructieve Onderzoeken (NDO) kunt u bij Laura Metaal terecht. Deze onderzoeken worden uitgevoerd volgens de ISO 9712, ook van betreffende onderzoeken kunnen inspectie rapporten op aanvraag worden opgesteld.